ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-NS300

เซ็ตอัพโปรแกรมจัดกุล่มรับสายหลังจากได้ยินเสียงข้อความตอบรับอัตโนมัติ ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-NS300 และจ่ายเบอร์ภายในไปกลุ่มพนักงานใหม่

โจทย์ของลูกค้า: ต้องการเพิ่มเบอร์ภายในเพื่อนำไปใช้งานกับกลุ่มพนักงานที่ได้รับเข้ามาใหม่ สายโทรศัพท์ทางลูกค้าให้ผู้รับเหมามาเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้ทางเรานำสายที่เดินไว้แล้วมาเข้าระบบเพื่อนำไปใช้งานกับกลุ่มพนักงานที่จัดขึ้นมาใหม่ พร้อม เซ็ทอัพโปรแกรมจัดกลุ่มรับสาย หลังข้อความคอบรับ ว่า เมื่อโทรเข้ามาเจอข้อความตอบรับอัตโนมัติแล้ว กด 2 ให้ไปดังที่กลุ่มพนักงานเบอร์ภายใน 201, 202, 203, 204 และ 205 รูปแบบการดังให้ดังพร้อมกันทุกเครื่อง

เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์_Panasonic_KX-NS300_จัดกลุ่มรับสาย
เซ็ตโปรแกรมตู้สาขา_Panasonic_KX-NS300_กลุ่มรับสาย
เซ็ตโปรแกรม_Panasonic_NS300_กลุ่มรับสาย_ดังวนทั้งกล่ม
เซ็ตโปรแกรม_ตู้สาขา_panasonic_NS300_กด2_ดังเป็นกลุ่ม
โปรแกรมรับสาย_panasonic_ns300_หลังข้อความตอบรับ
เซ็ตโปรแกรมตู้สาขา_panasonic_kx-ns300_จัดกลุ่มรับสาย

รับเซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic โปรแกรมกลุ่มรับสาย โปรแกรมข้อความตอบรับอัตโนมัติ โปรแกรมดึงสาย โปรแกรมโทรเข้า โปรแกรมโทรออก โปรแกรมเวลาทำการ โปรแกรมนอกเวลาทำการ โปรแกรมข้อความตอบรับวันหยุด

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic