ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-NS300 ตู้สาขาบูทตัวเองตลอดเวลา ใช้งานโทรศัพท์ไม่ได้

อาการตู้สาขาโทรศัพท์บูทตัวเองตลอดเวลา ไฟหน้าตู้สาขากระพริบตลอดเวลา โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ปิดตู้สาขาแล้วเปิดใหม่ใช้งานได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง แล้วเป็นก็เหมือนเดิม ต้องปิดแล้วเปิดตู้สาขาโทรศัพท์ใหม่หลายรอบต่อวัน

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_Panasonic_kx-ns300_ตู้ไฟกระพริบ
ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_Panasonic_kx-ns300_ตู้บูทตัวเอง
ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_Panasonic_kx-ns300_ปิดตู้แล้วเปิดใหม่ใช้งานได้
ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_Panasonic_kx-ns300_สายโทรศัพท์ช๊อต

จากการตรวจสอบสาเหตุเกิดจากสายโทรศัพท์ภายในที่รับสัญญาณดิจิตอลจากตู้สาขาโทรศัพท์เพื่อไปส่งให้เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล (Digital Key Telephone) ที่เป็นเครื่องโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์ "เกิดการช็อต" ต้องทำการซ่อมสายโทรศัพท์ภายในเส้นที่ทำให้เกิดปัญหา

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic ทุกรุ่น ทุกอาการ ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน เซ็ตโปรแกรมตู้สาขา Panasonic ตรวจเช็คระบบการทำงานตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic ย้ายตู้สาขา Panasonic ติดตั้งตู้สาขา Panasonic

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic