ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-NS300 โปรแกรมข้อความตอบรับอัตโนมัติ

ความต้องการ

         ช่วงเวลาที่ 1 ทุกสายนอกเมื่อโทรเข้ามา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ให้ได้ยินข้อความตอบรับอัตโนมัติ “ในเวลาทำการ (Day Mode)” หลังจากได้ยินเสียงข้อความตอบรับอัตโนมัติ เมื่อกด 1 ให้ไปดังที่กลุ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน 101, 102, 103, 104 และ 105 รูปแบบการดังให้ดังวนกันไปเรื่อยๆ… กด 2 ให้ไปดังที่กลุ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน 202, 203 และ 204 รูปแบบการดังให้ดังพร้อมกันทุกเครื่อง… กด 3 ให้ไปดังที่กลุ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน 302, 303, 304, 305 และ 306 รูปแบบการดังให้ดังวนกันไปเรื่อยๆ… และ กด 0 ให้ไปดังที่กลุ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในที่เป็น Operator มีเบอร์โทรศัพท์ภายใน 100, 200 และ 300 รูปแบบการดังให้ดังเบอร์โทรศัพท์ภายในเบอร์ 100 เป็นเครื่องแรกเสมอ กรณีที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 100 สายไม่ว่าง ถึงจะมาดังที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200 และ 300 ตามลำดับ…
         ช่วงเวลาที่ 2 ทุกสายนอกเมื่อโทรเข้ามาเวลา 17.31-08.29 ของทุกวัน และวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งวัน ให้ได้ยินข้อความตอบรับอัตโนมัติ “ในเวลานอกทำการ (Night Mode)” และเมื่อกดต่อไม่ว่ากดเลขใดๆ ให้ไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ของ ร.ป.ภ. เบอร์โทรศัพท์ภายในเบอร์ 199…

เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์_ NS300_ข้อความตอบรับอัตโนมัติ_1

เริ่มต้นจากการเซ็ตกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ภายใน

Group-->Incoming Call Distribution Group-->Group Settings
Group 1 = 601 Distribution Method = UCD
Group 2 = 602 Distribution Method = Ring
Group 3 = 603 Distribution Method = UCD
Group 4 = 604 Distribution Method = Priority Hunting


เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์_ NS300_ข้อความตอบรับอัตโนมัติ_2

Member List เพื่อระบุเบอร์โทรศัพท์ภายใน

601 = 101, 102, 103, 104 และ 105
602 = 202, 203 และ 204
603 = 302, 303, 304, 305 และ 306
604 = 100, 200 และ 300


เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์_ NS300_ข้อความตอบรับอัตโนมัติ_5

System-->Week Table-->Time Setting

Saturday = Disable Day
Sunday = Disable Day
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Feiday = Day/7:30 Night/17:30


เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์_ NS300_ข้อความตอบรับอัตโนมัติ_4

CO Line Setting-->DIL Table & Port Setting

CO1 = Day/501 Night/502
CO2 = Day/501 Night/502
CO3 = Day/501 Night/502
CO4 = Day/501 Night/502


เซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์_ NS300_ข้อความตอบรับอัตโนมัติ_3

Optional Device-->Voice Message-->DISA Message

501 = Dial 0 = 604, Dial 1 = 601, Dial 2 = 602, Dial 3 = 603
502 = Dial 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 = 199


ดาวโหลด PC_Programming_Manual_kx-ns300

**วิธีการเซ็ตอัพโปรแกรมข้อความตอบรับอัตโนมัติ ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-NS300 สามารถทำได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-NS1000**

รับเซ็ตอัพโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic โปรแกรมกลุ่มรับสาย โปรแกรมข้อความตอบรับอัตโนมัติ โปรแกรมดึงสาย โปรแกรมโทรเข้า โปรแกรมโทรออก โปรแกรมเวลาทำการ โปรแกรมนอกเวลาทำการ โปรแกรมข้อความตอบรับวันหยุด

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic