ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ สายโทรศัพท์ภายในเสีย

งานซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ สายโทรศัพท์เสีย ตู้พักสายโทรศัพท์ (MDF) ไม่เป็นระเบียบ หาสายโทรศัพท์ภายในไม่เจอ

ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน_ตู้พักสายโทรศัพท์_MDF
ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน_สายโทรศัพท์เสีย
ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน_โทรศัพท์ใช้ไม่ได้
ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน_โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ

งาน ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน จากรูป สายโทรศัพท์ภายในที่อยู่ในตู้ MDF (ตู้ต่อสายโทรศัพท์) เละมาก เกิดจากการเพิ่มสายโทรศัพท์ใหม่มาเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้เคลียร์สายเก่าออก ทำให้หาสายโทรศัพท์ไม่เจอ ไม่รู้ว่าเป็นสายโทรศัพท์เส้นไหน บวกกับตู้ MDF (ตู้ต่อสายโทรศัพท์) ใช้งานมานาน ไม่มีการดูแลรักษาให้เป็นระเบียบ ทำให้บางครั้ง สายโทรศัพท์ภายในที่รับเบอร์โทรศัพท์ภายในจากตู้ MDF ไปส่งที่เครื่องโทรศัพท์หลุดออกจาก Connector Module เพราะตัว Connector Module เองก็เสื่อมสภาพ เคสนี้ที่โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ เพราะสายโทรศัพท์ภายใน "หลุดออกจาก Connector Module" ต้องทำการเช็คสายโทรศัพท์ภายในว่าเป็นสายเส้นไหน และหาเบอร์โทรศัพท์ภายในว่าอยู่ที่ Port ไหนของ Connector Module เพื่อนำมาต่อกันไหม่

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic NEC Forth Phonik ทุกรุ่น ทุกอาการ ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน เซ็ตโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ ตรวจเช็คระบบการทำงานตู้สาขาโทรศัพท์ ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์