ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEM824 อาการโทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณบางเบอร์

อาการโทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณบางเบอร์ ยกหูขึ้นมาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรศัพท์ภายในเครื่องอื่นๆใช้งานได้ปกติ

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_panasonic_kx-tem824
ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tem824
ซ่อมตู้สาขา_panasonic_tem824_port_สายในเสีย
ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tem824_port_สายนอกเสีย

จากการตรวจสอบที่ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEM824 ด้วยการเช็คเบอร์โทรศัพท์ภายในที่เป็นปัญหาว่าอยู่ Port ไหนของตู้สาขา ตรวจสอบแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่มีปัญหาอยู่ที่ Port 6 ของตู้สาขาโทรศัพท์ ทำการปลดสายโทรศัพท์ภายในที่ส่งสัญญาณไปที่เครื่องโทรศัพท์ออก แล้วนำเครื่องโทรศัพท์มาเสียบที่ตู้สาขาแทน ผลปรากฏว่า Port สายในของตู้สาขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ออกมา ต้องทำการเปลี่ยน Port โทรศัพท์ภายใน Port อื่นๆที่ยังเหลืออยู่มาใช้งานแทนแล้วเซ็ตโปรแกรมให้เป็นเบอร์โทรศัพท์เดิม

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEM824 ทุกอาการ ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน เซ็ตโปรแกรมตู้สาขา Panasonic KX-TEM824 ตรวจเช็คระบบการทำงานตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEM824 ย้ายตู้สาขา Panasonic KX-TEM824 ติดตั้งตู้สาขา Panasonic KX-TEM824

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEM824 อาการอื่นๆ

ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tem824 ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tem824_port_สายนอกเสีย ซ่อมตู้สาขา_panasonic_tem824_port_สายในเสีย ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_panasonic_kx-tem824 2 3 6 7