ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE600

อาการตู้ขยาย Panasonic KX-TDE620 ไฟติดสีแดงทั้งตู้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_panasonic_kx-tde600
ตู้สาขา_panasonic_kx-tde620_ไฟติดสีแดงทั้งตู้
ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tde600
ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tde600_tde620_ไฟติดสีแดง

เคสนี้ลูกค้าใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE600 เป็นตู้เมนหลัก และมีตู้ขยาย Panasonic KX-TDE620 อีก 2 ใบ ตู้ขยาย Panasonic KX-TDE620 ไฟติดสีแดงทั้งตู้ ทั้ง 2 ตู้ โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ จากการตรวจสอบสาเหตุที่ตู้ขยาย Panasonic KX-TDE620 ไฟติดสีแดงทั้งหมดเพราะการ์ดขยายตู้ลูก BUS-S เสียทั้ง 2 ใบ ต้องทำการเปลี่ยนการ์ดขยายตู้ลูก BUS-S ทั้ง 2 ใบ

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE600 ทุกอาการ ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน เซ็ตโปรแกรมตู้สาขา Panasonic KX-TDE600 ตรวจเช็คระบบการทำงานตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE600 ย้ายตู้สาขา Panasonic KX-TDE600 ติดตั้งตู้สาขา Panasonic KX-TDE600

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE600 อาการอื่นๆ

10 11 4 6 ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tde600 ซ่อมตู้สาขา_panasonic_kx-tde600_tde620_ไฟติดสีแดง ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์_panasonic_kx-tde600 ตู้สาขา_panasonic_kx-tde620_ไฟติดสีแดงทั้งตู้