ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

งานตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDA100D

อาการโทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์บางเบอร์

ตรวจเช็คตู้สาขา_panasonic_kx-tda100d
ตู้สาขา_panasonic_kx-tda100d_ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
4
หัว_Champ Connector_ตู้สาขา_panasonic_tda100d_ชำรุด

จากการตรวจสอบที่ตู้กระจายสาย (MDF) ทำการเช็คสัญญาณโทรศัพท์ภายในเบอร์ที่มีปัญหาพบว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จากตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDA100D มารอที่ตรงจุดนี้ ทำการตรวจเช็ค Port สายในของตู้สาขาโทรศัพท์ที่การ์ดสายในผลปรากฏว่า Port สายในของตู้สาขาโทรศัพท์ไม่เสีย สาเหตุที่สัญญาณโทรศัพท์ภายในมาไม่ถึงตู้กระจายสาย (MDF) เพราะว่าห้ว Champ Connector ของการ์ดสายในมีการชำรุด คู้สาย Cable โทรศัพท์หลุดออกจาก pin ของหัว Champ Connector ต้องทำการบัดกรีสายที่หัว Champ Connector ใหม่

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDA100D ทุกอาการ ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน เซ็ตโปรแกรมตู้สาขา Panasonic KX-TDA100D ตรวจเช็คระบบการทำงานตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDA100D ย้ายตู้สาขา Panasonic KX-TDA100D ติดตั้งตู้สาขา Panasonic KX-TDA100D

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ อาการอื่นๆ