ปรึกษา/สอบถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น HotLine : 089-1454237

งานตรวจเช็คการทำงานตู้สาขา NEC SL1000

อาการโทรเข้าจากสายนอกไม่ได้ แต่ตัด 9 โทรออกได้

ตรวจเช็คตู้สาขา_nec_sl1000
ตู้สาขา_nec_sl1000_โทรเข้าไม่ได้
port_สายนอก_nec_sl1000
4

จากการตรวจสอบลูกค้าใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000 รองรับสายนอก 8 เบอร์ สายภายใน 32 เบอร์ ลูกค้ามีเบอร์ 02-xxxxxxx อยู่ 4 เบอร์ เข้าที่สายนอก Port 1,2,3,4 ตรวจสอบแล้วสัญญาณโทรศัพท์สายนอกจากผู้ให้บริการ (TOT) ไม่มีสัญญาณมาถึงตู้สาขาโทรศัพท์ ทำการเช็ค Port สายนอกของตู้สาขาโทรศัพท์ด้วยการนำสัญญาณโทรศัพท์ภายในมาเข้าทางสายนอกแล้วเช็คการทำงาน Port สายนอกของตู้สาขาโทรศัพท์ทำงานปกติ ตู้สาขาโทรศัพท์ไม่เสีย ต้องแจ้งซ่อมสายนอกของผู้ให้บริการ (TOT) เหตุที่โทรเข้าไม่ได้แต่ตัด 9 โทรออกได้ เพราะมีการใช้งาน Line Mobile อยู่ 2 ตัว ในโปรแกรมถูกตั้งค่าไว้ว่าเมื่อมีการตัด 9 โทรออก ให้ได้สายนอกที่ Line Mobile จึงสามารถโทรออกได้

รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000 ทุกอาการ ซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน เซ็ตโปรแกรมตู้สาขา NEC SL1000 ตรวจเช็คระบบการทำงานตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000 ย้ายตู้สาขา NEC SL1000 ติดตั้งตู้สาขา NEC SL1000

งานซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ อาการอื่นๆ

2 3 4 5 port_สายนอก_nec_sl1000 ตรวจเช็คตู้สาขา_nec_sl1000 ตู้สาขา_nec_sl1000_โทรเข้าไม่ได้